ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

แปลงผักสดปลอดสารพิษ

ผักไฮโดรโปรนิกส์ เป็นการปลูกผักโดยใช้น้ำ ไม่ใช้ดิน แต่เป็นการปลูกผักที่เลียนแบบการปลูกผักแบบทั่วไปบนดิน โดยปลูกผักลงบนวัสดุปลูกหรือไม่ต้องมีวัสดุปลูกก็ได้ เพื่อให้ผักได้รับสารอาหาร หรือสารละลายธาตุอาหารพืช (ที่มีน้ำที่ผสมกับปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการจากทางรากพืช) อันเป็นการปลูกพืชที่เกี่ยวข้องกับการจัดการใน “การผลิตพืชในสภาพควบคุมสิ่งแวดล้อม ( Controlled Environment Agricultural Production )” ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ( Growth and Development ) และสิ่งแวดล้อม ( Environment )

คุณจึงมั่นใจได้ว่าผักหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตแบบไฮโดรโป รนิกส์ จะสด สะอาด ปราศจากสารพิษทั้งจากดินและยาฆ่าแมลง และนำมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย

แปลงผักสด ปลอดสารพิษของร้านอาหาร สวนผัก เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวัน คุณสามารถเข้าชมวิธีการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ และเลือกซื้อผักที่ต้องการ หรือสั่งอาหารที่ปรุงจากผักสดของทางร้านได้