ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

บริการจัดงานเลี้ยง สังสรรค์ /กรุ๊ปทัวร์

ร้านสวนผัก มีบริการสถานที่และอาหาร สำหรับการจัดงานเลี้ยง หรือสำหรับกรุ๊ปทัวร์ ที่จะมาเที่ยวตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

โดยลูกค้าที่สนใจต้องการติดต่อใช้สถานที่ สามารถ โทรติดต่อเพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้ ที่ โทร 063-289-1665