ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

ประวัติร้านอาหาร สวนผัก ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา

“ ร้านสวนผัก” เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ ปี 2553 ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารแห่งใหม่ของเมืองพัทยา  เดิมเมื่อปี 2552เป็นแปลงสาธิตผัก Hydroponics (ผักไร้ดิน) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการปลูกผักปลอดสารพิษจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว และเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ำได้เข้าชมแปลงผัก โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ผู้ที่เข้าชมแปลงผัก เมื่อชมแล้วอยากซื้อผักไปรับประทาน แต่ไม่สะดวกเนื่องจากมาท่องเที่ยวพักที่โรงแรม ไม่สะดวกที่จะปรุงอาหารเอง แต่ต้องการทานผักสดปลอดสารพิษ จากเสียงจากเสียงร้องของลูกค้า

และเพื่อตอบแนวคิด “  ร้านอาหารที่ปรุงจากผักสดปลอดสารพิษ” โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าได้รับรู้ศึกษาการปลูกผักระบบ Hydroponics (ผักไร้ดิน) และได้ลองลิ้มชิมรสผักสดที่เก็บจากแปลงสดๆที่มีความกรอบ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ได้นั่งพักผ่อนในบรรยากาศเย็นสบายติดริมน้ำ จึงได้เริ่มปลูกสร้างร้านอาหารติดกับแปลงผักบริเวณริมน้ำ เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นบรรยายกาศของสวนผัก  โดยลักษณะครัวจะเป็นครัวเปิดแสดงการประกอบอาหาร ทำให้ลูกค้าเห็นการปรุงแต่งอาหารเพื่อสร้างความน่าสนใจ และความมั่นใจในความสะอาดถูกหลักอนามัยในการปรุงอาหารแก่ผู้ที่พบเห็น

ร้านสวนผัก เป็นร้านอาหารที่รองรับลูกค้า ที่มาทั้งครอบครัว หรือมาเป็นหมู่คณะได้  สถานที่สะอาดสวยงาม น่านั่ง อาหารสดอร่อยหลากหลายเมนู อาหารจานเดี่ยว อาหารไทย-อีสาน อาหารใต้ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรสเด็ด  ราคาไม่แพง เดินทางสะดวก ร้านอยู่ใกล้ที่จอดรถภายในตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา

ขอเชิญชวนท่านที่มาเที่ยวพัทยา ได้แวะเข้ามาท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา  จะได้เที่ยวชมตลาดน้ำบรรยากาศไทยๆ พร้อมรับประทานอาหารอร่อยที่ร้านสวนผักพัทยา